תכנון ערים

בראשותה של המחלקה לתכנון עירוני עומדת רננה סמואלוב-חינדי, עמיתה במשרד, גיאוגרפית ועוסקת בתכנון עירוני. המחלקה מתמחה ומתמקדת באופן בלעדי בתוכניות בניין עיר, בארץ ובחו"ל. השירותים כוללים ייעוץ למתן הערכות ומקסום הפוטנציאל של הקרקע המדוברת, הכנת תכניות אב, תכניות מתאר ותכניות בניין עיר בסמכות הועדות שונות. עבודה זו וניהול הפרויקט כולו נעשים בתיאום ישיר מול הרשויות והגופים הרלוונטיים.

אבנר סיים את התואר באדריכלות בשנת 1987 מהטכניון המכון הטכנולוגי לישראל.
אשכר סיימה את תואר האדריכלות מהטכניון בחיפה בשנת 2015.
ואדים סיים את התואר הראשון והשני באדריכלות בשנת 1986 מהאקדמיה לאדריכלות במוסקבה ברוסיה.
רונית סיימה את התואר באדריכלות בשנת 1988 מהטכניון המכון הטכנולוגי לישראל.
מייס סיימה את תואר האדריכלות מבצלאל בשנת 2017.
יאיר סיים את התואר באדריכלות מהטכניון בשנת 2009.
ניצן סיימה את התואר השני בתכנון ועיצוב עירוני ואזורי באוניברסיטת תל אביב בשנת 2022.
חני סיימה את התואר באדריכלות מאוניברסיטת בצלאל בשנת 2022.
רינת סיימה את התואר באדריכלות בשנת 2019 מויצו חיפה.
סמא סיימה את התואר באדריכלות בשנת 2023 מויצו חיפה.