תכנון ערים

בראשותה של המחלקה לתכנון עירוני עומדת רננה סמואלוב-חינדי, עמיתה במשרד, גיאוגרפית ועוסקת בתכנון עירוני. המחלקה מתמחה ומתמקדת באופן בלעדי בתוכניות בניין עיר, בארץ ובחו"ל. השירותים כוללים ייעוץ למתן הערכות ומקסום הפוטנציאל של הקרקע המדוברת, הכנת תכניות אב, תכניות מתאר ותכניות בניין עיר בסמכות הועדות שונות. עבודה זו וניהול הפרויקט כולו נעשים בתיאום ישיר מול הרשויות והגופים הרלוונטיים.

רננה סמואלוב חינדי, שותפה במשרד, עומדת בראש סטודיו תכנון ערים. היא סיימה את התואר הראשון B.Sc בגאוגרפיה ולימודי מזרח התיכון ותואר שני בהצטיינות בגאוגרפיה ולימודים עירוניים בשנת 1999 באוניברסיטה העברית בירושלים.
אבנר סיים את התואר באדריכלות בשנת 1987 מהטכניון המכון הטכנולוגי לישראל.
אולגה סיימה את התואר באדריכלות מאוניברסיטת תל אביב בשנת 2009
ואדים סיים את התואר הראשון והשני באדריכלות בשנת 1986 מהאקדמיה לאדריכלות במוסקבה ברוסיה.
רונית סיימה את התואר באדריכלות בשנת 1988 מהטכניון המכון הטכנולוגי לישראל.
מיטל סיימה את תואר האדריכלות מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשנת 2005.
יואב סיים את התואר באדריכלות בשנת 2013 מהטכניון מכון הטכנולוגי לישראל.
אשכר סיימה את תואר האדריכלות מהטכניון בחיפה בשנת 2015.
יוסף סיים את התואר באדריכלות בשנת 2019 מויצו חיפה.
מייס סיימה את תואר האדריכלות מבצלאל בשנת 2017.
ארתור סיים את התואר באדריכלות מאוניברסיטת בצלאל בשנת 2011.