התחדשות עירונית

התחדשות עירונית יחד עם תכנון בר קיימא, מהווים אתגר מורכב ביותר באדריכלות. המטרה היא ליצור פיתוח כלכלי וחברתי מהימן לטווח ארוך במרכזים עירוניים, באמצעות אדריכלות.
ניתן להשיג שינוי זה על ידי החלפת מבנים קיימים בפרויקטים אדריכליים שמקדמים שינוי אך גם הופכים לעל-זמניים. קיים צורך הולך וגדל לשינוי מסוג זה. כמות הקרקע בישראל פוחתת ורבים מהמבנים במדינה ישנים ולא בטיחותיים. התוצאה היא שוק מתרחב של פרויקטים הכוללים הריסת מבנים והחלפתם במבנים חדשים, מותאמים לקיימות.
השירותים שלנו כוללים:

  • ניתוח וסיוע בבירור פרקטיות ויכולת ביצוע.
  • סיוע ללקוחות שלנו בטיפול בדיירים.
  • מצגות לדיירים.
  • תמיכה וסיוע לדיירים מול קבלנים ויזמים.
  • הכנת תוכנית אב עירונית ותוכניות מתאר.
  • הכנת תכניות בניין עיר וליווי הפרויקטים עד לאכלוס.

הניסיון הרב שיש לנו בהתחדשות עירונית מסייע לשיתוף פעולה ותיאום בין היזם, הדיירים וצוותי התכנון ברשויות.
אנו מסייעים בניתוח לשם קביעת כדאיות כלכלית של הפרויקט ומשיגים את המידע הדרוש ליזמים ודיירים לשם התנעת הפרויקט.

לאחר מכן, אנו מקדמים את תכנית האב ותוכניות בינוי עיר רלוונטיות, ועובדים מול הקבלנים למקסום זכויות הדיירים ולעמידה ביעדים העסקיים של לקוחותינו, תוך התחשבות באילוצים העירוניים.