תכנון בר קיימא

המשרד נמנה על מייסדי המועצה הישראלית לבנייה הירוקה (ILGBC) ומוביל בתחום הבניה הירוקה בארץ. התכנון הירוק מוטמע בפרויקטים השונים משלבי התכנון הראשונים בשילוב עם כל הדיסציפלינות הקיימות. בכל סטודיו מועסקים אדריכלים עם הסמכה והכשרה בתחום של בניה ירוקה אשר אחראים על הטמעת התפיסה הירוקה בכל אחד משלבי התכנון.

אנו מתחילים בבחינת האופן בו מבנים משתלבים בסביבתם, זאת על מנת שנוכל לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית שלהם. מטרתנו היא ליצור עיצוב שממקסם את השימוש בהצללה, אור טבעי, נראות ובידוד, היבטים קריטיים לשימור אנרגיה ולאיכות החיים והאוויר בתוך המבנים.
שירותי תכנון בר-קיימא שלנו כוללים:

 • הצללה ובידוד.
 • הערכת מיצוב סביבתי.
 • עיצוב יעיל עם השפעה מינימאלית על הסביבה.
 • שימוש מקסימאלי באור הטבעי, חומרים ממוחזרים וטכנולוגיות מתקדמות קיימות.
 • שיפור איכות האוויר בבניין.
 • שיפור הראות מתוך הבניין.
 • טיפול במי דלוחין.
 • גגות ירוקים וצמחים.
 • הצטברות מים.
 • שילוב מערכות מתקדמות של מיזוג אוויר, תאורה ומערכות אנרגיה חלופיות שצורכות רמת אנרגיה נמוכה.
 • אנרגיה מתחדשת.