I.T

צוות I.T במשרד הוא הסיבה העיקרית לפעילות השוטפת והתקינה של המיחשוב המשרדי. מטרתו העיקרית של הצוות היא לאפשר לכל אחד מהעובדים להתמקד בתכנון האדריכלי ללא הפרעה, בעוד הם מטפלים בענייני המיחשוב והלוגיסטיקה של זה.

ירון הוא מנהל המיחשוב במשרד. יש לו הסמכה של מיקרוסופט MCITP ואחראי על מערכות מחשב, תשתיות IT ותמיכה טכנית פנימית.
רוני הצטרפה למשרדנו בשנת 2017 והיא נותנת תמיכה לתוכנת האוטוקד.