קיימות

אנו ניגשים לכל פרויקט מתוך כוונה ליצר אדריכלות על-זמנית. עבורנו, המושג על-זמני פירושו בר-קיימא, ביופיו, בשימוש השוטף שנעשה בו, וגם ביחסו לסביבה.

האדריכלות שלנו הינה ארוכת טווח ולאורך זמן ואנו מצטיינים ברגישות גבוהה להקשר, לחשיבה יצירתית 'מחוץ לקופסא', ולתכנון חכם ויעיל שלוקח בחשבון את חשיבות מזעור ההשפעה על הסביבה.

קיימות הינה חלק מהמרקם המקצועי והחברתי של המשרד שלנו, ואנו בין המייסדים של המועצה הישראלית לבנייה הירוקה (ILGBC). על מנת לשמור על הסטנדרטים הגבוהים שלנו בנושא הקיימות אנו משלבים בפרויקטים שלנו מומחים בעלי הסמכת LEED בנושא הקיימות והמתמחים בתקינה ירוקה, משלבי התכנון הראשונים ועד שלב המסירה.

אנו לוקחים בחשבון שבניינים ברי-קיימא מהווים חלק מסביבה עירונית שגם היא בת-קיימא. האסטרטגיה שלנו היא שילוב תוכניות עיצוב עירוניות ועיצוב בניין עם השיטות והטכנולוגיות העדכניות ביותר כיום, על מנת למקסם את הנוחיות למשתמש תוך הפחתת עלויות התפעול והתחזוקה. מידי יום אנו מוכיחים שניתן להשיג זאת ובמקביל לצמצם את טביעת הרגל בנושא הצריכה והשימוש במשאבים שאינם מתכלים.

לבסוף, אנו משלבים בעיצוב סימולציה הבוחנת את השפעות המבנה על סביבתו ואת יכולתו להתמודד עם האקלים באתר.