בתיה הרץ

תפקיד: הנדסאית

בתיה סיימה את התואר הנדסאי ממכללת סמינר מעלות בית יעקב בירושלים בשנת 2022. הפרויקט העיקרי שבתיה היתה מעורבת בו הוא גב ים ברחובות. בתיה אוהבת לקרוא, לצייר ולטייל בארץ.