ארתור יאשייב

תפקיד: אדריכל

ארתור סיים את התואר באדריכלות מאוניברסיטת בצלאל בשנת 2011. הפרויקט העיקרי שארתור היה מעורב בו הוא מתחם ראשונים רמת גן.