יפה כהן

תפקיד: מזכירה

יפה הצטרפה למשרדנו כמזכירה בשנת 2017, והיא אחראית לניהול השוטף של משימות המזכירות. יפה אוהבת מחשבים ואוהדת כדורגל.