סלעית אלוס

תפקיד: הנדסאית

סלעית סיימה את התואר הנדסאי אדריכלות מהמרכז האוניברסיטאי אריאל  בשנת 2008, סלעית הייתה מעורבת בעיקר בפרויקט לאומי קארד בבני ברק.